(074) י״א בשבט תשפ״ב 12.01.2022

פרשת בשלח. חלל הפנוי, אמונה, אפיקורסות. לקוטי מוהר״ן ס״ב.