(061) כ״ט בתמוז תש״פ 20.07.2020

פרשת דברים. ערב ראש חודש אב. ליקוטי מוהר״ן ל״ד.