(055) ט״ו בחשון תש״פ 12.11.2019

פרשת וירא. רחל אמנו. ליקוטי מוהר״ן תנינא י״ב.