(048) כ״ה באייר תשע״ט 29.05.2019

פרשת במדבר. מחלוקת. צדיק יסוד עולם. שפע.