(073) י״ב בכסלו תשפ״א 15.11.2021

פרשת וישלח. לקוטי מוהר״ן תנינא ז׳. לקוטי מוהר״ן תנינא י״ב.