(063) ט׳ בכסלו תשפ״א 24.11.2020

פרשת ויצא. לקוטי מוהר״ן ר׳ח.