(062) ז׳ באלול תש״פ 26.08.2020

פרשת כי תצא. ליקוטי מוהר״ן תנינא פ״ב: כסדר ושלא כסדר. נסיה לאומן לראש השנה. (השנה שאומן היה סגור). ישוב הדעת ולהמשיך את האלוקות בתוך המחשבה.