(056) כ״ה בטבת תש״פ 21.01.2020

פרשת וארא. (אחרי פטירת הגב׳ דיאן סוויקי ע״ה)