(054) ל׳ בתשרי תש״פ 28.10.2019

פרשת בראשית. קין והבל. עבודה האכילה. ליקוטי מוהר״ן א׳.