(053) ט״ז באלול תשע״ט 15.09.2019

פרשת כי תבוא. חודש אלול. ליקוטי מהור״ן ו׳: תשובה. כח השתיקה.