(052) ז׳ באב תשע״ט 07.08.2019

פרשת דברים. ליקוטי מוהר״ן תנינא ס״ז: מאורי אור ומאורי אש. ארבע יסודות. בית המקדש.