(072) י״ז באלול תשפ״א 24.08.2021

פרשת כי תצא. מלחמת מצוה ומלחמת רשות ואיך זה קשרו לעשית מצוות. ליקוטי מוהרן תנינא פ״ב: כסדר ושלא כסדר. ימי חודש אלול. תשובה. ליקוטי מוהר״ן תנינא ח׳: לחפש את הצדיק. אמונה. שמות מיוחדות של השם -״סג״ שעוזר נשמות נפולות בדרגות הכי נמוכות.