(071) ד׳ באב תשפ״א 12.07.2021

פרשת דברים. אור הלבנה כאור השמש. פני משה כפני חמה. לקוטי מוהר״ן תנינא ע׳. לקוטי מוהר״ן תנינא ה׳.