(069) ג׳ בסיון תשפ״א 12.05.2021

פרשת במדבר. לקוטי מוהר״ן ד׳.