(065) י״ד בשבט תשפ״א 26.01.2021

פרשת בשלח. חודש שבט. ט״ו בשבט. רב נתן. התעוררות הבריאה. מחיק עמלק.