(064) ח׳ בטבת תשפ״א 22.12.2020

פרשת ויגש. יוסף הצדיק. ליקוטי מוהר״ן קי״ג: ״ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו…״