(039) כ׳ בכסלו תשע״ט 27.11.2018

ליקוטי מוהר״ן תנינא ב׳ : ״ימי חנוכה הם ימי הודאה…״ (~47:20 בווידיו).  ליקוטי מוהר״ן כ״ד : ״וכשאדם עושה איזה מצוה, יש כח בהמצוה לילך ולעורר כל העולמות לעבודת השם יתברך…״ (~ 52:15 בווידיו).